Büşra Özkan

2018 yılında tam burslu olarak girdiği Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir.

2020 Nisan ayından itibaren bir yıl boyunca Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’nun (TPÖÇG) PsiNossa Dergisinde STK Yazarı olarak çalışmış, sivil toplum kuruluşlarının yönetici pozisyonlarıyla röportajlar gerçekleştirmiştir. Ardından 2020 Eylül ayından itibaren çalışmaya başladığı TPÖÇG İstanbul Yerel Yapılanması Sosyal Sorumluluk Ekibi’nde ekip üyesi olarak psikoloji öğrencilerini sosyal sorumluluk etkinlikleriyle buluşturmuştur. Aynı zamanda Ekim 2019’da başladığı Maltepe Üniversitesi Psikoloji Kulübü’nde ilk olarak yönetim kurulu üyesi ardından da yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışmıştır. Maltepe Üniversitesi’nin Akran Mentörlüğü Programı’nı tamamlamış, akran mentörü olarak 15 mentisiyle onların üniversiteye alışma süreçleri üzerine bir yıl boyunca birlikte çalışmışlardır. Ayrıca 2021 Aralık ayı itibariyle Etik Lider Akademisi’nden mezun olmuştur. Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Birimi üyesi ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) kaynak geliştirme ve hastane gönüllüsüdür.

2020 Ağustos ve Kasım ayları arasında Pandomim Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde stajyer olarak çalışmış. 2021 Ekim ayından itibaren de Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki zorunlu stajına devam etmektedir.

2021 Aralık ayından itibaren AYNA Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde stajyer olarak çalışmaktadır.