Akademik Eğitim

BİREYSEL GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

Bu eğitimde hedef; danışmanların danışma ortamında yaşanan zorluklarla baş etmeyi öğrenmeleri, kendi ihtiyaç ve motivasyonlarının danışma ortamına etkilerini fark etmeleri, etkili yardım edici ilişkiler geliştirmeleri ve danışma ortamının yapılandırılmasında deneyim kazanmalarıdır (Süre:100 saat).

 

KRİZE MÜDAHALE EĞİTİMİ

Bu eğitim; okullarda çalışan psikolog ve psikolojik danışmanların meydana gelen kriz durumlar karşısında öğrencilerine yapacakları “ilk müdahale” becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır (Süre: 30 saat).

 

GRUP YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bu eğitimin; bireyin bir grup çalışmasının planlanmasından başlayarak, sürecin yürütülmesi ve sonlandırılmasına kadar her aşaması lider, grup üyeleri ve grup açısından değerlendirerek o grubu yönetecek beceriyi kazandırmayı amaçlar (Süre: 60 saat).

 

ÇOCUKLARIN DİKKAT VE ÖĞRENME PROBLEMLERİYLE ÇALIŞAN UZMANLARA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimde, çocuklarla çalışan uzmanların, çocukların dikkat ve öğrenmeyle ilgili yaşadığı zorlukları fark ederek bunlara yönelik bireysel eğitim programı oluşturma ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Süre:8 saat).

 

SİSTEMİK MÜDAHALELER EĞİTİMİ

Bu eğitimin amacı, çocuklar, gençler ve ebeveynleriyle çalışan uzmanların ailenin işlevselliğini desteklemek ve ailede değişimi yaratabilmek için kullanacağı sistemik müdahalelerin rol oynama tekniğiyle kazandırılmasıdır (Süre: 15 saat).