AR-GE Projelerimiz

BAK ARAŞTIRMA MODELİ

Görünmeyeni görmek

BAK (Buzdağının Altını Keşfetmek) araştırma modeli Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından geliştirilmiştir. Araştırma modeli, kurumun araştırma konusu doğrultusunda pazarlamanın tüketici için değer yaratmak ve strateji belirlemek gibi fonksiyonlarını da dikkate alarak hedef kitle ile yapılan grup çalışmalarında; tüketicinin ihtiyaç, algı, şikâyet vb. konulardaki bakış açılarını derinlemesine ortaya çıkarmayı sağlamaktadır.

BAK (Buz Dağının Altını Keşfetmek) modeli; tüketicinin farkında olmadan düşüncelerden, kurallardan kalıplardan sıyrılarak içindekini yansıtmasını sağlar. Bize tüketicinin duyguları hakkında derin bilgi verir. Aynı zamanda eğlenceli ve öğreticidir.

İK VE DEĞERLENDİRME

Kurumunuza Uygun Çalışanı Bulun

Kurum ve çalışan arasındaki uyum, kurumsal başarının en önemli formülüdür. Bu nedenle kurumunuza uygun çalışanı ararken veya terfi kararlarınızı verirken çalışanlarınızı ne derece tanıdığınız oldukça önemlidir. Uyguladığımız çeşitli testler ve değerlendirme ölçütlerimiz çalışanlarınızın kişilik ve becerileri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu sayede işe alımla bağlantılı kararlarınızın çok daha performans arttırıcı olması hedeflenmektedir.

Detayları görün

PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ GELİŞTİRME

Yöneterek Hedeflerinize Ulaşın

Çalışanlar, bir firmanın başarısında etkili olan önemli unsurlardan biridir. Çalışanların bireysel başarılarını arttırıcı tedbirler ve teşvikler ise performans yönetimi sistemine bağlıdır. Performans yönetimi sistemi eğitimi ile firmanın geleceğe yönelik hedef ve stratejileri ile firmada çalışan yönetici ve çalışanların bu hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi ve yönetilmesini sağlamak için geliştirilmiştir.

KURUMUNUZUN İHTİYAÇLARINA ÖZEL GELİŞTİRİLECEK YENİ EĞİTİM PROJELERİ

Önceliğimiz; Kurumun Gerçek İhtiyacını Anlamak ki Doğru Eğitimi Verebilelim

Bu eğitim programında kurumun yapısı, beklentileri, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan programla kurumun daha etkin ve verimli bir işleyiş içinde olması hedeflenmektedir.

Kurum yönetimiyle yapılan görüşmelerde kurum değerleri ve hedefleri üzerinde çalışılır. Kurum çalışanları (rastgele oluşturulan gruplar) ile yapılan görüşmelerde kurumun ihtiyaçları belirlenir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda o kurumun yapısına uygun olarak eğitim programları hazırlanır.