yetiskin-yaslilik-yatay

GENÇ YETİŞKİNLİK-YETİŞKİNLİK-YAŞLILIK DÖNEMİ

GENÇ YETİŞKİNLİK

Genç yetişkinlik, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri arasında bir geçiş evresi olarak değerlendirilir. Bu dönemde yaygın olarak kişinin kendisi ile toplum arasında fikir ayrılıkları yaşanabilir. Kişi önündeki seçenekler karşısında bunaldığını, bütün bunların fazla boğucu geldiğini hissederse, seçenekleri azaltmak ve gerçekten ne istediğini keşfedebilmek için bireysel desteğe ihtiyaç duyabilir.

YETİŞKİNLİK

Yetişkinlik fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimin tamamlandığı dönem olarak değerlendirilebilir. Genel olarak; eğitim hayatının bitmesi, tam zamanlı bir işe girme ve evlenerek bir aile kurma süreci olarak tanımlanabilir. Bütün bu süreçlerde kişi, dönem dönem bazı güçlüklerle karşılaşılabilir ve bu durumları yönetebilmek için bireysel desteğe ihtiyaç duyabilir.

YAŞLILIK DÖNEMİ

Yetişkinlik ve yaşlılık arasındaki sınır çok belirgin olmamakla birlikte genel eğilimde emeklilikle başlayan dönemi genç yaşlılık olarak tanımlanabilir. Bazı fiziksel ve bilişsel rahatsızlıkların oraya çıkması ve yaşanan ilişkilerdeki kopukluklar bu dönemdeki kişiler için önemli bir değişim yaratabilir. Birey, içinde bulunduğu durumu yönetmek için bireysel destek alma gereksinimi hissedebilir.

YETİŞKİNLERLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

DUYGUSAL ZEKA

Duygusal Zekâ; kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını, yaşamını zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisidir. Buna göre, bireyin hayattaki başarısı kendi duygularını dengeleyebilme ve yönetebilme başarısına bağlı olmaktadır. Süreç boyunca kişinin duygusal zekâsını kullanma becerisi üzerinde çalışılır.

İlgili Yazılar : Ayşegül Önk Eray: Mutlu Evliliğin Sırrı “Duygusal Zeka” Da !, Duygusal Zeka Nedir? https://aynapd.com/duygusal-zeka-nedir/

ÇİFTLERLE ÇALIŞMA

Çiftler için aralarında sorun olan durum her iki tarafında zedelendiği ve duygusal yoğunluğun arttığı bir ortam yaratacağı için birbirlerinin bakış açılarını anlamakta zorlanmalarına neden olur. Çift uzmanı, çiftlerin sorunlarını net bir biçimde görebilmeleri ve birbirlerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Çift uzmanı çiftlerin kendi çatışmalarının kısır döngüsünü keşfetmelerine, farklı açıdan bakabilmelerine ve çözüm ile ilgili farklı becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

İlgili Yazılar: Funda Tekelioğlu: Evleniyoruz Mutluyuz, İlişkimize Yeni Yıl, Sevgili Olma Hali, Boşanma Savaşlarında, “Boşanıyorum” Kısa Bir Öykü 

Ayşegül Önk Eray: Doğum Sonrası Eşler Arasındaki İlişkide Yaşananlara Dair, Çiftlerin İlişkisindeki Zehir Ve Panzehir

EMDR 

EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) travmatik anıların tedavisi için geliştirilmiş bir bireysel görüşme tekniğidir.

EMDR, travmanın beyinde yarattığı fizyolojik sıkıntıyı gidermede etkin olmaktadır. EMDR  tamamlandığında beyin kişinin başa çıkamadığı donmuş halde duran anıya ait çarpıtılmış algılamaları (düşünce, inanç, duygu, anlamlar) içinde yaşanılan zamana ait pozitif bakış açısıyla değiştirmesini sağlar.

İlgili Yazılar: Ayşegül Önk Eray: EMDR https://aynapd.com/beynimizin-duygusal-kilitlerini-acan-anahtar-e-m-d-r-terapisi/

EMDR kitapçığı

KRONİK RAHATSIZLIKLAR

KANSER İLE YAŞAMA VE BAŞA ÇIKMA (HASTA VE AİLELERİ İLE ÇALIŞMA)

Kanser sadece vücudu fiziksel olarak değil kişinin tüm varlığını tehdit eden psiko-sosyal bir hastalıktır. Kanser hastalarında ortaya çıkan bireysel krizler ve psikiyatrik komplikasyonlar hastanın tedaviye olan uyumunu bozar. Yaşam kalitesini düşürür. Bu durum hastalığın seyrini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple merkezimizde kanser hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik bireysel destek verilmektedir.

GRUP PSİKODRAMASI

Psikodrama, katılımcıların istedikleri herhangi bir yaşantıyı rol alarak sahneleyip canlandırdıkları bir grup çalışması tekniğidir.

Bu teknikle katılımcılar; kurallar, eşitlik ve gizlilik ilkeleri ve paylaşımlarla oluşturulan güven ortamında kurumda yaşadıkları zorlukların veya kişisel problemlerinin üzerinde çalışabilirler. 

https://aynapd.com/psikodrama/

EMDR ve MİGREN

Migren atakları yaşayan kişilerde genellikle geçmiş travmatik olayların etkisi olduğu görülmektedir. Acı veren bir baş ağrısının yanı sıra kişilerin hayat kalitelerinin düşmesine, iş hayatında, aile hayatında, aile içi ilişkilerde ve sosyal ilişkilerde bozulmalar yaşamasına, üretkenliğinin ve veriminin azalmasına neden olur.

Merkezimizde migren teşhisi almış kişiler ile EMDR yöntemi ile çalışılmaktadır.