kariyer-danismanligi

Kariyer Danışmanlığı

PERGEL-PERFORMANS GELİŞTİRME PROGRAMI

Çalışıyorum çalışıyorum olmuyor

Sınavlarda çok heyecanlanıyorum.

Çok uğraştım ama ya yapamazsam?

Bunca yıldır çalışıyorum. Birkaç saatte yapılan sınavda ya istediğim gibi olmazsa?

Bunlar sınava girecek olan, yarışmalara katılan veya kısıtlı bir zaman içerisinde belirli bir performans sergileyecek olan bireylerin ortak kaygılarından. Yaşanan kaygı düzeyi sınav hazırlık sürecini etkilerken sergilenen performansın düşmesine sebep olabiliyor.

PERGEL, EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Sanat Terapisi yaklaşımlarının entegrasyonu ile 6-12 seanslık bireysel görüşmelerle öğrencinin sınav kaygısını kontrol altına almasını ve maksimum performansa ulaşmasını hedefliyor.

PERGEL Programı şunları amaçlıyor:

Bireyin kişilik yapısını belirleme ve kaygı düzeyini ölçme

Sınav sırasında oluşan olumlu/olumsuz otomatik düşünceleri saptama ve işe yaramayan düşüncelerden uzaklaşmayı sağlama

Duyguları kontrol altına alma

Öğrenciye kendisine en uygun verimli çalışma alışkanlıkları kazandırma

Sınav esnasında kullanabileceği stratejiler belirleme

Sınav hazırlık sürecinde tüm çevresel etmenleri ve alışkanlıkları doğru biçimde düzenleme

Sınav koçluğu ile öğrenciye eşlik etme

ÖĞRENCİ KARİYER DANIŞMANLIĞI ALANLARI

Okul hayatı, sosyal yaşam, aile ilişkilerinin düzenleme

Sınav kaygısı ile baş etme

Çalışma programı oluşturma

Uygun tercihleri belirlemek için test-envanter uygulama

Yeterlilik ve ilgi alanlarını fark etme

Lise seçimi

Alan seçimi

Meslek seçimi

Öğrenme tekniklerini geliştirme

İletişim becerilerini güçlendirme

Gelecek kaygıları ile baş etme

Kariyer hedefleri belirleme

Üniversite, bölüm ve meslekler hakkında bilgilendirme

Lise ve Üniversite tercih danışmanlığı

Sınav ve tercih sürecinde öğrenci ile iletişim konusunda velilere destek olma

YETİŞKİN KARİYER DANIŞMANLIĞI

Kişiye en uygun tercihleri belirlemek için test-envanter uygulama

İlgileri, becerileri, değerleri ve tutumlarına yönelik farkındalık düzeyini arttırma

Güçlü, güçlendirilmesi gereken ve potansiyel risk oluşturabilecek özelliklerin belirleme

Kişiye en uygun meslek ve iş alternatiflerini belirleme

CV hazırlama, iş görüşmesi ve mülakatlara yönelik beceriler kazandırma ve geliştirme

Meslekler ile ilgili gerekli bilgi ve becerilerin nasıl geliştirileceğini öğrenme

Meslek ve kariyer gelişim adımlarını planlama

Yaşamdaki belirsizlikler, değişimler ve geçişler ile ilgili destek olma

GELECEĞİNİ PLANLA GRUP ÇALIŞMASI

Gençlerin okul hayatından iş hayatına geçiş sürecinde ilgi, yetenek, becerilerini bireysel ve çevresel kaynaklarla destekleyerek kariyer planlamasını doğru biçimde yapmasını hedefler.

Sanat terapisi ve geştalt yaklaşımından faydalanarak 6-8 oturumluk grup çalışması yapılır. Bu çalışmada katılımcıların;

Geçmişinden hız alarak öz benlik değerini fark etmesi

Kişisel özelliklerinin, güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerinin, değerlerinin farkına varması

Bu özelliklerini gelecek ile ilgili planlarında nasıl değerlendireceğini fark etmesi

Gelecek planlarını oluşturması, somutlaştırması ve alternatif yolları değerlendirmesi

Meslek alternatiflerini belirlemesi

Kendine uygun mesleklere ilişkin farkındalık sahibi olması

Bütünsel bir yaşam vizyonu oluşturması

Hayatındaki dönüm noktalarını planlaması

Yaşam vizyonunu gerçekleştirirken uygulanabilecek somut adımları belirlemesi amaçlanır.