kurumsal-danismanlik-yatay

Kurumsal Danışmanlık

BAK ARAŞTIRMA MODELİ

BAK (Buzdağının Altını Keşfetmek) araştırma modeli Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından geliştirilmiştir. Araştırma modeli, kurumun araştırma konusu doğrultusunda pazarlamanın tüketici için değer yaratmak ve strateji belirlemek gibi fonksiyonlarını da dikkate alarak hedef kitle ile yapılan grup çalışmalarında; tüketicinin ihtiyaç, algı, şikâyet vb. konulardaki bakış açılarını derinlemesine ortaya çıkarmayı sağlamaktadır.

BAK (Buz Dağının Altını Keşfetmek) modeli; tüketicinin farkında olmadan düşüncelerden, kurallardan kalıplardan sıyrılarak içindekini yansıtmasını sağlar. Bize tüketicinin duyguları hakkında derin bilgi verir. Aynı zamanda eğlenceli ve öğreticidir.

BAK NASIL ÇALIŞIR?

Kurum ile ön görüşmeler yapılır
Kurum + Saha Şirketi + Ayna ortak çalışmasıyla katılımcılar belirlenir
Amaçlar netleştirilir
Hedefe ulaşmamızı sağlayacak oyunlar yazılır
Oyunların malzemeleri hazırlanır
Çalışma programı hazırlanır
Araştırma Süreci Başlar
Grup çalışmaları bitiminde rapor yazılır
Kuruma araştırma sonuçları anlatılır

ZORBALIK EĞİTİMİ

Okullarda hemen her yaş grubunda farklı türlerine rastlanan “zorbalık” konusunda öğretmenleri ve okulda çalışan bütün görevlileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Eğitim 2 bölümden oluşmaktadır. Öncelikle okulda çalışan bütün görevliler zorbalığı fark etmek ve etkili müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirilir. Sonrasında ise öğrencileri zorbalıkla mücadeleye dahil edici bir program hazırlanır.

KURUMA ÖZEL EĞİTİM PROJESİ

Kurum yönetimiyle yapılan görüşmelerde kurum değerleri ve hedefleri üzerinde çalışılır. Kurum çalışanları (rastgele oluşturulan gruplar) ile yapılan görüşmelerde kurumun ihtiyaçları belirlenir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda o kurumun yapısına uygun olarak eğitim programları hazırlanır.

KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Program; herhangi bir krize maruz kalmadan önce yaşanabilecek krizlere hazırlık amacı ile kurumlarda kriz müdahale ekiplerinin oluşturulması ve eğitilmesini amaçlar. Buna ek olarak; yaşanan bir kriz nedeniyle bireylerde oluşan kırılmaları onarmak, başa çıkma mekanizmalarımızı güçlendirmek, yeni duruma uyum sağlamayı kolaylaştırmayı hedefler.

İLETİŞİM EĞİTİMİ

Bireyin var olan iletişim potansiyelini iş ortamında yaratıcı ve etkin biçimde kullanma becerisini geliştirmek, kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda etkili bir iletişim ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.

ÇATIŞMA ve PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

Eğitim süresince katılımcıların, uygulamalarla beraber kendi kişisel tarzlarını ve etkilerini fark edip olaylara karşı yaratıcı çözümler üretmeleri ve iş ortamındaki çatışmalara uygun yaklaşımlar kazanmaları amaçlanmaktadır.

LİDERLİK ve KOÇLUK

Yürütülen programın temel amacı; bir lider olarak bireyin kendi davranışlarının farkına varması, değerlendirmesi ve ekibinin ihtiyaçlarını anlayıp buna uygun eylem planı geliştirebilme becerilerini kazanmasını kapsar.

KURUMSAL PSİKODRAMA

Çalışma hayatın merkezine oturmuşken “mutlu çalışan” olmak ütopya gibi görünebilir. Başta insan kaynakları olmak üzere, orta kademe tüm yöneticilerinin katılımıyla yürütülen çalışmada katılımcılar psikodrama yöntemi ile tanıştırılır ve düzenli olarak yapılan her oturumda sorunlar psikodrama ile anlatılır, çözümler psikodramanın içinde bulunur.

İlgili Yazı: Psikodrama Sahnesi Mutlu Çalışanlar

DUYGUSAL ZEKA

Duygusal Zekâ; kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını, yaşamını zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisidir. Buna göre, bireyin hayattaki ve iş yerindeki başarısı kendi duygularını dengeleyebilme ve yönetebilme başarısına bağlı olmaktadır. Süreç boyunca kurumdaki kişilerin duygusal zekâsını kullanma becerisi üzerinde çalışılır.