kurumsal-danismanlik-yatay

Kurumsal Danışmanlık

CHARACTERIX KİŞİLİK ENVANTERİ

Çalışanlarınızı daha iyi tanıyın

Characterix bireylerin davranış kalıplarını, imkân ve potansiyellerini, olaylar karşısındaki davranış ve tutumlarını analiz ederek, kişilik tiplerini ortaya çıkarır. Dokuz mizaç modeli temel alınarak, kişinin potansiyellerini nasıl ve ne ölçüde kullandığı, doğal yetkinlikleri ve stres halinde sergiledikleri davranış kalıplarını ortaya koyar.

CharacterIX, Enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil bir kişilik envanteridir. Kurumların ihtiyaçlarına uygun adayları işe alma süreçlerinde kullanıma uygundur. Aynı zamanda çalışanları, potansiyellerine uygun pozisyonlara yerleştirme konusunda da oldukça işlevsel şekilde kullanılmaktadır.

 

MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ(MMPI) 

Çalışanlarınızı daha iyi tanıyın

Kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan envanterlerden biri olan MMPI kurumlarda da sıkça tercih edilmektedir. Kişilik yapısını 10 farklı alt test yoluyla değerlendirmektedir. 

Kurumların ihtiyaçlarına uygun adayları işe alma süreçlerinde kullanıma uygundur. Aynı zamanda çalışanları, potansiyellerine uygun pozisyonlara yerleştirme konusunda da oldukça işlevsel şekilde kullanılmaktadır.

 

KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

Krizleri Yönetin, Güçlenin

Bireyler yaşamları boyunca kendilerini etkileyen farklı olaylarla karşılaşmaktadır. Bu olaylar karşısında bazen sakin kalarak yeni duruma uyum sağlayabilecekleri yöntemler geliştirmektedir. Bazen de yaşam dengeleri bozulmakta ve çözüm bulmakta zorlanmaktadır.

Kriz yönetimi eğitimi ve kriz ekipleri yetiştirme programı, yaşanan bir kriz nedeniyle bireylerde oluşan kırılmaları onarmak, başa çıkma mekanizmalarımızı güçlendirmek, yeni duruma uyum sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

ÇATIŞMA ÇÖZME EĞİTİMİ 

Çatışma ve Problemleri Çözme performansınızı arttırın

Kurumlarda anlaşmazlık yaratan durumlar çatışmalara neden olmakta ve kurumsal işleyişi olumsuz etkilemektedir. Bu tür çatışmaları en aza indirgemek için çalışanlara sağlıklı çözüme ulaşmayı sağlayan yöntem ve becerilerin kazandırılması gerekmektedir. 

Çatışma ve problem çözme becerileri eğitimi ile çalışanların kişisel tarzlarını ve etkilerini fark etmeleri, değişik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu eğitim programı aynı zamanda çalışanların karar verme ve problem çözme tekniklerini de öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.

 

İLETİŞİM EĞİTİMİ

Doğru Dinleme, doğru anlama, doğru ifade etme

Bireyin var olan iletişim potansiyelini iş ortamında yaratıcı ve etkin biçimde kullanma becerisini geliştirmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Buna yönelik olarak; kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda etkili bir iletişim ortamının sağlanması, bireyin kendi iletişim tarzını sözlü ve sözsüz mesajlar düzeyinde fark etmesi ve çalışma ortamında bireysel sorumlulukların farkına varılması ve uygun tutumların kazandırılması çalışmaları yapılmaktadır.

 

DUYGUSAL ZEKÂ EĞİTİMİ

IQ mu EQ mu?

Duygusal zeka, bireylerin öncelikle kendi duygularını anlayabilme, empati kurabilme, motivasyon artırma ve özgüven duygusunu geliştirme olanağı tanıyan bir kavramdır. Duygusal zekâsı yüksek olan bireyler, aile ve sosyal çevrelerinde iyi ilişkiler kurabilen, başarıyı daha kolay yakalayabilen, daha fazla üretebilen ve kariyerinde daha hızlı yükselebilen kişilerdir.

Duygusal zekâ kapsamında verilecek eğitimle çalışanların kendi ve başkalarının duygularını tanıması, kendisini harekete geçirebilme, ilişkilerde ve ilişkiler içinde duyguları iyi idare edebilme yeteneğini geliştirmeyi sağlayacak donanımları kazanması amaçlanır.

 

LİDERLİK VE KOÇLUK EĞİTİMİ

Yönetici Adayları Daha Başarılı

Her kademe yönetici ve yönetici adaylarına liderlik ve koçluk kavramlarının öneminin anlatılması ve özgün çözümler üretebilir ve işlerinde uygulayabilir noktaya gelmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

KURUMSAL PSİKODRAMA 

Mutlu Çalışanlar

Çalışma hayatı tüm yaşamımızın merkezine oturduğu günümüzde “mutlu çalışan” olmak ütopya gibi görünse de, bir insanın işinde mutlu olabilmesi, mutlu çalışanlarla dolu bir işyeri psikodrama ile imkânsız olmaktan çıkmaktadır. 

Bu eğitim programı ile başta insan kaynakları olmak üzere, orta kademe tüm yöneticilerin psikodrama yöntemi ile tanışması ve psikodrama yöntemini uygulayabilmesi ve bununla beraber kurumun mutlu çalışanlara ulaşma yolunun açılması amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİM KURUMLARINDA ZORBALIK 

Zorbalar, kurbanlar.. Peki ya şahit olanlar?

Okullarda hemen her yaş grubunda farklı türlerine rastlanan “zorbalık” konusunda öğretmenleri ve okulda çalışan bütün görevlileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Eğitim 2 bölümden oluşmaktadır. Öncelikle okulda çalışan bütün görevliler zorbalığı fark etmek ve etkili müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirilir. Sonrasında ise öğrencileri zorbalıkla mücadeleye dâhil edici bir program hazırlanır.

 

KURUMLARDA ZORBALIK 

Mobbing

Ne yazık ki zorbalık okul hayatı bitince geride bırakabildiğimiz bir deneyim olmuyor. İş hayatında, birlikte çalıştığımız meslektaşlarımız ya da müdürlerimizin bizi zaman zaman psikolojik olarak zorladığı anlar yaşayabiliyoruz. Başka bir boyutuyla yönetici olarak böyle zorlukların yaşanmaması için uğraşıyoruz. Bu süreçlerde kurumlarda mobbing farkındalığının artması önemlidir. Bunun için yapılan bireysel veya grup çalışmaları sayesinde kurumlarda mobbingin önüne geçmek ve mutlu çalışma ortamını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN YAŞANAN KRİZLERİ YÖNETMEK

Çocuklara dair her şey

Farklı grupların ihtiyaçlarına yönelik-ebeveyn, aile bireyleri, bakım verenler, öğretmenler- yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalarda dinleyicilerin aktif olarak katılımı sağlanarak yaşadıkları gelişimsel krizleri anlamalarına ve daha da önemlisi sağlıklı bir şekilde yönetebilmelerine olanak sağlayacak ipuçları sunulur. Böylece yetişkinlerin çocukların gelişimi ilgiliyetkin hissetmeleri amaçlanır.

 

BASIC PH

Başa çıkma kaynakları içimizde

Yaşanan olumsuz olaylarla başa çıkmak için hepimizin kendine has yöntemleri var. Bazıları çok işlevsel, bizi gerçekten o sıkıntılı durumdan çıkarmakta yardımcılar, bazıları ise bizi o kadar da rahatlatmıyor. En önemlisi ise bazı kaynaklarımızın farkında bile değiliz. İçimizde gizliler, keşfedilmeyi bekleyen hazineler gibi bekliyorlar. Bu çalışma ile içsel kaynakların fark edilmeleri ve sıkıntılı anlarda daha kullanılabilir ve ulaşılabilir olmaları hedeflenmekte.