Çalışma Ortamında Duyguların İfade Edilmesi

Psikolog Ceren Hazar

Duyguları etkili bir şekilde ifade etme yeteneği günümüz çalışma ortamında istenen bir beceridir. Açık iletişim kurmak yanlış anlaşılma için çok az alan bırakır ve yaratıcılık ve üretkenliğin olgunlaşıp artabilmesi için fırsat sunar.

Son çalışmalar, çalışanların duygularını açıkça ifade edebilecekleri bir ortamı desteklemeyen kuruluşların çalışanlarının üretkenliğini, yaratıcılığını ve performansını engellediğini göstermektedir. “İş yeri duyguları ifade etmek yeri değil” zamanı geçti, yerine duyguları bastırmanın sorunu azaltmadığı ve bunun yerine performansı, verimliliği, ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek şekilde ortaya çıkana kadar iltihaplı bıraktığı kabul edilmeye başlandı.

Duygusal olarak yüklü çatışmalardan kaçınma eğiliminde olduğumuzu hesaba kattığımızda, insanların duygularını özgürce ve yapıcı bir şekilde ifade edebilecekleri bir çalışma ortamı geliştirmek kolay değildir.

Bazen duyguların -özellikle ‘olumsuz’ olarak etiketlenen duygular- ifade edilmesini yükselen sesler, çarpılan kapılar, devrilen gözler olarak düşünebiliriz ancak bunlar bastırılmış duyguların acemi, başkalarına ya da kendimize zarar verebilir ifade şekilleridir. Buna karşılık, duyguları ifade etmek, nasıl hissettiğimizle temasa geçmekle başlar. Bu duyguları nasıl ifade ettiğimiz ve bu ifadelerin çevremizdekileri nasıl etkilediğiyle ilgili sorumluluk alabilmek önemlidir.

Konuşmada duyguları ifade etme kültürünü uygulamak yönetim ile başlamalıdır. İş yerinde duyguları doğru ve etkili bir şekilde nasıl ifade edeceğine dair yönetim ekiplerinin becerilerine yatırım yaparak, çalışanların takip edebileceği bir model oluşturabilirsiniz.

Duyguları yapıcı bir şekilde ifade etme yeteneğinizi geliştirmenin en temel faydalarına bakalım:

Çözümlenmeyi kolaylaştırabilirsiniz
Bir çalışanla veya bir yöneticiyle duyguların ifade edildiği bir konuşma yapmak, o duygunun bastırılması sonucu üretkenliği düşürmesine, patlamalar yaratmasına ve duygusal olarak yüklü olumsuz bir çatışmaya dönüşmesinin önüne geçer. İşyerindeki duyguları zamanında, etkili ve işe uygun bir şekilde ifade etmek, çatışmaları hala yönetilebilirken tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı olabilir.

Empatiyi arttırabilirsiniz
Empati bağlantı kurar, ilişki kurmamızı sağlar. Duygularınızı uygun bir şekilde ifade ederek, çalışanlarınızın niye bu şekilde hissettiğini anlamalarını kolaylaştırarak sizin için hissettikleri empati miktarını artırabilirsiniz. Duyguları meslektaşlara iletmek hem çalışanlarla hem de yönetimle olan iletişimi geliştirebilir ve ayrıca ekip üyeleri arasında daha güçlü ilişkiler kurulmasına yardımcı olabilir.

Anlamaya davet edebilirsiniz
Kararların neden alındığını anlayan çalışanların bu kararları kabul etme ve bunlara saygı gösterme olasılığı daha yüksektir. Çalışanlarınızla sadece rasyonel nedenleri değil, aynı zamanda bir kararı etkileyen duyguları paylaşmak, onların da bu kararla aynı sayfada olmaları için önemli bir yol kat edebilirsiniz.

Bu faydaların hepsi de iş yerindeki ilişkilerin güçlenmesini, üretkenliğin ve yaratıcılığın artmasını ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Duyguların ifade edilmesi hem çalışanlarınızın motivasyonunu yüksek tutacak hem de şirket verimliliğini yükseltecektir.

aynapdlogodisif

İletişim Bilgileri

İnönü Caddesi, Aydoğan İş Merkezi

No: 12, Kat: 7, Daire: 20, 34734

Sahrayıcedit / Kadıköy İSTANBUL

2018 © Ayna PD - Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi | Tukan Ajans