Ceyda Yanar

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Psikoloji alanında lisans eğitimini ve “Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Planlama Beceri Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” hakkında yazmış olduğu teziyle Okul Öncesi Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Klinik Psikoloji” alanında 2. Yüksek lisansının tez aşamasındadır. Bilişsel Varoluş Terapisi, Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamış, Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Sanatla Psikoterapi Atölye çalışmasına katılmıştır. EMDR I. Düzey ve Çocuklar ve Ergenlerle EMDR I. Düzey eğitimini tamamlamıştır. 

Mesleki çalışmalarına lisans eğitimi sırasında Doç. Dr. Lauren Rogers Şirin’in araştırma asistanı olarak başlamış, Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı/Konsültasyon Liyezon Psikatrisi bölümü gözlemci psikolog olarak görev almıştır. SosyalBen Derneği’nde veri analisti olarak görev almıştır.

2015 yılından bu yana AYNA Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde çocuklar ve ergenler ile çalışmaktadır. Çocuklarla gelişimsel takip, okula hazırlık süreci; çocuk ve ergenlerle kayıp ve yas, duygusal sıkıntılar, davranış bozuklukları, kaygı, korkular ve travmatik deneyimler alanlarında çalışmaktadır. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde psikodrama eğitimine devam etmektedir. 

WISC-4, CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi), Denver II Gelişim Tarama Testi, Bir İnsan Çiz, Ankara Gelişim Tarama Envanteri ve Metropolitan Okul Olgunluğu testlerini uygulamaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

ANYA Yayın bünyesinde Çocuk Kitapları Yayın Yönetmeni olarak görev yapmaktadır. Seni Öyle Çok İstedim ki hikaye kitabının çevirmenliğini, LİYO serisi ve Meraklı Dandella'nın Şarkısı kitaplarının editörlüğünü üstlenmiştir.

Makaleler

Rogers-Sirin, L., Yanar, C., Yüksekbaş, D., Senturk, M. I., & Sirin, S. (2017). Religiosity, cultural values, and attitudes toward seeking psychological services in Turkey. Journal of Cross-Cultural Psychology, 48(10), 1587-1604.