ÇOCUĞUNUZUN DUYGUSAL ZEKÂSINI GELİŞTİRMEK

Uzman Psikolojik Danışman Diğdem Sürgen

Çocuklarımızın başarılı ve mutlu olması hakkında konuşurken genellikle zekâ kavramı ile karşılaşırız. Zekâ sözcüğünü duyduğumuzda akademik alandaki beceriler aklımıza gelir. Bu bilgi doğru olmakla birlikte bazı eksiklikler de söz konusudur. Zekânın bir başka türü EQ yani duygusal zekâdır.  Duygusal zekâ kavramı,  en genel anlamıyla bireyin kendinin ve başkalarının duygularının farkında olması, tanıması, anlaması ve kendi duygularını yönetebilmesidir. Tüm çocuklar duygusal zekâ becerilerini öğrenme kapasitesine sahiptir.

Ebeveynlere büyük rol düşüyor!

Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal zekâlarını geliştirebilmelerine yardımcı olabilmek için yapabilecekleri ilk ve temel adım onların yaşadıkları duyguları kabul etmektir. Duygulara dikkat vermek, onları yönetmenin ilk basamağıdır. Örneğin; çocuklar ağladığında ‘Geçti, bunda ağlayacak ne var? Acımadı ki.’ gibi duyguları inkâr eden cümleler kurmak yerine çocuğun duygularına uyumlanmak oldukça önemlidir. Duygularının kabul edildiğini gören çocuklar yoğun duygular ile baş etme konusunda cesaretli olurlar. Bu durum çocukların sakinleşmelerini ve kendi yaşadıkları duyguları daha doğru bir şekilde deneyimlemelerini sağlamaktadır.

Çocuklarınızın duygularına isim vermek, onların da kendi duygularını tanımalarına ve isimlendirmelerine olanak verir. Kızgın, üzgün, mutlu, utangaç gibi sözcüklerle duyguların ifade edilmesi de çocukların duygu sözcüğü dağarcığını genişletir.

Zor duygular yaşadığınızda bununla nasıl başa çıktığınızı ifade edin. “Sinirli olduğumda derin nefes alırım, yalnız kalmayı tercih ederim.” Olumlu başa çıkma stratejileriniz çocuklarınıza da model olacaktır. Çocuğunuzun da kendi duygularını düzenlemesine yardımcı olacak yollar oluşturmasına yardımcı olun. Bu konudaki çabasını sözel olarak dile getirip tebrik edebilirsiniz.

Çocuklarınızın problem çözme becerilerini geliştirmesine destek olun. Bir hata yaptığında neyi daha farklı yapabileceği üzerinde kendi çözüm yollarını bulmasına rehberlik edin.

aynapdlogodisif

İletişim Bilgileri

İnönü Caddesi, Aydoğan İş Merkezi

No: 12, Kat: 7, Daire: 20, 34734

Sahrayıcedit / Kadıköy İSTANBUL

2018 © Ayna PD - Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi | Tukan Ajans