Depresyon

Klinik Psikolog Murat Kaytancı

Depresyon günlük hayatımızı en çok etkileyen ruhsal bozukluklardan bir tanesidir. Gün içindeki davranış ve düşüncelerimizi olumsuz yönde etkiler. Günümüz toplumundaki yoğun stres, zorlu iş hayatı, ekonomik zorluklar, yaşamsal öyküler depresyon sürecine girmekte etkilidir. Depresyon kişinin mutlu olmama ve hayattan zevk almaması olarak da adlandırılabilir. Tabi ki her mutsuzluk  depresyon demek değildir. Günlük yaşamda bizi mutsuz kılacak pek çok olay yaşanabilir. Bir kişinin depresyon tanısı alabilmesi için bazı kriterler vardır.

Depresyon belirtileri;

MAJOR DEPRESYON

· En az 2 hafta boyunca

· Depresif (çökkün duygu durum) / çekirdek belirti, temel *

· Anhedoni (ilgi istek kaybı) / çekirdek belirti, temel *

· * yukardaki iki çekirdek belirtiden biri olmak zorunda, yoksa depresyon tanısı koyamayız.

· Uyku miktarında azalma / artma

*insomnia

*Terminal insomnia ( uykuya dalmakta zorlanıyorum,gece sık sık uyanıyorum)

· Psikomotor aktivitede azalma / artma

· İştahta azalma / artma

· İntihar düşüncesi

· Enerjide azalma

· Konsantrasyon kaybı (unutkanlık)

· Suçluluk ve değersizlik düşüncesi

Major depresyon diyebilmemiz için çekirdek belirtilerden 1 tane diğer belirtilerden 7 tane veya çekirdek belirtilerden 2 tane diğer belirtilerden 3 tane olması gerekir.

Yaşam boyu kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazladır.

K: %10-15 E: %5-12

Ortalama başlama yaşı 20'li yaşların sonu ve 30'lu yaşların başıdır. Eğer hayatınızda bir kere depresyon geçirirsek tekrar depresyon olma ihtimalimiz %50 dir, 2 kere olursa %70, 3 ve üstünde %90 dır.

Kadınlarda fazla olmasının nedeni, hipofis, hipotelamus ve adrenal kısmı kadında daha çok etkileniyor (Strese bağlı)olmasıdır. Genetik faktör önemlidir. Tek yumurta ikizlerinde konkordans yaklaşık %50 dir.

Depresif hastalarda en dikkat edilmesi gereken ruhsal bozukluk intihar girişimidir. Her iki hastadan biri intihar girişiminde bulunur ve bunların %10-15’i hayatını kaybeder.

DSM DE DEPRESYON TİPİ (5 TANE)

1. Atipik depresyon

2. Mevsimsel depresyon

3. Melankolik depresyon

4. Postaryum depresyon

5. Psikotik depresyon

ATİPİK DEPRESYON

· Uykuda artış

· PMA da artış

· İştahta artış

Bu yukarıdaki belirtiler varsa ‘ATİPİK’ depresyon deriz. 3 ATİPİK de olması lazım.

Duygudurumun en önemli belirtisi, duygudurum R aktivasyonu olur. Duygudurum R aktivasyonu ise; kişinin olumsuz duygudurumunun araya giren bir değişken ile duygudurumunun belli bir süre değişmesidir.

Atipik depresyon, bipolar için risk faktörüdür

MELANKOLİK DEPRESYON

Depresif belirtilerin, sabahın erken saatlerinde yoğun olduğu ve öğleden sonra azaldığı bir depresyon tipidir. Atipik’ten farkı; Atipik belirtiler olabilir ama ‘R AKTİVASYON’ olmaz. Melankolik hastalar kurşun boru olurlar, sabah hareket etmekte zorlanırlar.

Biyolojik farklılığın nedeni; sabahın erken saatlerinde kötü, öğlen iyi olmasının nedeni cortizolin sabah en düşük öğlen en yüksek seviyede olmasıdır. Melankoliklerin intihar girişimleri Atipiklere göre daha yüksektir.

MEVSİMSEL DEPRESYON

Kış ve sonbahar aylarında depresyon belirtileri çıkar. Kuzey ülkelerinde daha yaygındır. Phototerapi işe yarar, genelde 4-6 saat gün ışığında kalmak da tedavi için elverişlidir. İlaç dahi kullansalar kış ve sonbaharda ortaya çıkar.

POSTARYUM DEPRESYON

Doğumdan sonra ilk 4 hafta içinde ortaya çıkar. Anne ve çocuğun sağlığı için önemlidir. Kadınların %25'inde ortaya çıkar.

PSİKOTİK DEPRESYON

Bu hastalarda varsanı olabilir. Kulağıma bazı sesler geliyor söyleminde bulunabilirler. Suçluluk ve değersizlik hissi oluşabilir.

Majör depresyon bozukluk tablosu içerisinde psikotik belirtiler varsa bipolar bozukluk (&) için artmış riskten bahsedilebilir.

aynapdlogodisif

İletişim Bilgileri

İnönü Caddesi, Aydoğan İş Merkezi

No: 12, Kat: 7, Daire: 20, 34734

Sahrayıcedit / Kadıköy İSTANBUL

2018 © Ayna PD - Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi | Tukan Ajans