digdem

Diğdem Sürgen

Sakarya Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümünü tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde “Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Fonolojik Farkındalık, Hızlı Otomatik İsimlendirme ve Çalışma Belleği Performanslarının İncelenmesi” isimli tezini tamamlayarak uzman unvanını almıştır. Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Emdr 1. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır.

Öğrenciliği boyunca okulların rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde staj yapmıştır. 2014 yılından itibaren çocuklar, ergenler ve onların aileleri ile çalışmaktadır. Çocuk ve ergenlerle kaygı, korkular, öğrenme güçlükleri, dikkat problemleri üzerine ağırlıklı olarak çalışmaktadır. PASS, PREP, Attentioner ve Ümran KORKMAZLAR tarafından verilen Özel Öğrenme Güçlüğü eğitimlerinin 1. Ve 2. Modüllerini tamamlamıştır. Neslihan ZABCI’nın Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi ve Murat DOKUR tarafından verilen Aile ve Çift Terapisi Eğitimi’ne devam etmektedir.

CAS, MOXO, Yönetici İşlev ve Görsel Uzaysal Biliş Testleri, Çizim Testleri, Okul Olgunluğu testlerini uygulamaktadır. Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimine aile katılımı ile ilgili uluslararası bir kitap bölümü yazmıştır.