E.M.D.R. ve Travma


Dr. Psikolog Ayşegül Önk Eray

(TRAVMALARIMIZDAN KURTULMANIN HIZLI YOLU: EMDR TERAPİSİ)

(TRAVMALARIN KİLİDİNİ AÇAN TEDAVİ: EMDR TERAPİSİ)

(TRAVMA TEDAVİSİNDE IŞIK HIZINDA İYİLEŞME: EMDR TERAPİSİ)

Deprem gibi doğal afetler, savaşlar, cinsel veya fiziksel saldırıya uğrama, işkence, cinsel taciz, trafik/iş kazaları, kendisinde veya bir aile bireyinde kanser gibi kronik bir hastalık teşhisi, yakınların kaybı, herhangi olumsuz bir olaya şahit olma gibi kişileri zorlayan ve başa çıkma yeteneklerini aşan olaylar ruhsal açıdan travmaya neden olurlar. Her travmatik olay herkeste aynı etki ve sonuca neden olmaz. Travmanın şiddeti yanında kişinin genetik yatkınlığı, ruhsal olgunluğu, stresle başa çıkabilme kapasitesi, aile hikayesi, sosyal destekleri gibi faktörler travma yaşayan bir kişide ileride psikiyatrik rahatsızlıklar gelişip gelişmeyeceğini belirler. Travma çok farklı psikiyatrik belirti ve rahatsızlıklara neden olabilir. Akut stres tepkisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), travmatik yas, depresyon, alkol-madde kullanım bozuklukları, anksiyete ile ilgili rahatsızlıkların ortaya çıkmasını veya eski psikiyatrik rahatsızlıkların alevlenmesine neden olabilir. Bunların içinde sık görülen rahatsızlık ise “Travma Sonrası Stres Bozukluğu”dur (TSSB). TSSB’si olan hastaların %80’inde başta depresyon olmak üzere, panik bozukluk, sosyal fobi gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Bütün bunlar gösteriyor ki; olumsuz hayat deneyimleri ve travmalar beynin biyokimyasal dengesini bozabilmektedir. Beynimiz bizi koruyup dengede kalmamızı sağlarken travma yaşantısı bu sürecin bozulmasına neden olur. Sağlıklı bir süreçte beyin, olumsuz yaşam olaylarının oluşturduğu duygusal etkileri işleyerek bu yaraları iyileştirir. Ama arka arkaya yaşanan çeşitli şiddetli travmalar gibi nedenlerle beynin bu doğal bilgi işleme süreci tıkanıklığa uğrarsa sonuçta psikiyatrik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda deneyimlerle ilgili algılar, duygular, inanışlar, anlamlar sinir sistemi içinde kilitlenip kalırlar. EMDR (Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) tekniğini geliştiren Shapiro’ya göre ise çift yönlü uyaranlarla birlikte uygulanan bu yöntem, travmanın beyinde yarattığı fizyolojik sıkıntıyı gidermede etkin olmaktadır. EMDR tamamlandığında beyin, hastanın başa çıkamadığı donmuş halde duran bilişsel çarpıtmaları, çarpık algılamaların içinde yaşanılan zamana ait pozitif bakış açısıyla değiştirmesini sağlar. Böylece yeni ve doğru bilgiler bilince akmaya devam edebilir. Travma tedavi edildiğinde geçmişle hesaplaşma biter,daha normal bir yaşamın sürdürülebilmesi sağlanır. EMDR uygulaması uzmanın, danışanın kendisine ait iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmesine izin vermektedir. EMDR bütün iyi işleyen psikoterapi yaklaşımlarında olduğu gibi tedavi sonunda hastalarda davranış değişikliklerine neden olur. En önemli özelliği ise iyileşmeyi daha hızlı gerçekleştirebilme yönüdür. Özellikle ilk başlarda travma tedavisi yönünde geliştirilmiş ve etkinliği kanıtlanmış olmasına karşın günümüzde birçok ruhsal rahatsızlığın tedavisinde de etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

aynapdlogodisif

İletişim Bilgileri

İnönü Caddesi, Aydoğan İş Merkezi

No: 12, Kat: 7, Daire: 20, 34734

Sahrayıcedit / Kadıköy İSTANBUL

2018 © Ayna PD - Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi | Tukan Ajans