emel

Emel Yazıcıoğlu

Önlisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda tamamlamıştır. İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Uzun yıllar Yerel Gazetede Yazı İşleri Müdürlüğü yaptıktan sonra 2012 yılından itibaren AYNA Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde asistan olarak görev yapmaktadır.

Türkiye Alzheimer Derneği üyesidir.