NURŞAH MEMİŞ

Nurşah Memiş

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini ve “ Genç Kadınların Instagram Kullanımı ve Beden Memnuniyetsizliği Arasındaki İlişkide Toplumsal Cinsiyet Rolünün Moderatör Etkisi” hakkında yazmış olduğu teziyle Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Uzmanlık eğitimi sırasında Fransız Lape Hastanesi’nde stajını tamamlamış ve staj kapsamında hasta görüşmelerine, hasta vizitlerine, grup terapi seanslarına, atölye çalışmalarına, madde ve alkol bağımlılığı servisinde bulunan hastaların rehabilitasyon çalışmalarına katılmıştır. Yine uzmanlık eğitimi boyunca Us Psikiyatri Enstitüsü’nde bir yıl süreyle Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizörlüğünde danışan görmüştür.

2016 yılından itibaren çeşitli özel okullarda lise kademesinde okul psikoloğu olarak görev yapmıştır. Bu dönemde sınav kaygısı, davranış problemleri, duygusal sıkıntılar gibi alanlarda çalışmış; öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik çeşitli seminerler düzenlemiştir.

AYNA Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde genç yetişkin ve yetişkinlerle; kaygı bozuklukları, depresyon, öfke kontrol sorunları gibi alanlarda çalışmaktadır. Çalışmalarında Bilişsel ve Davranışçı Terapi yöntemlerini uygulamaktadır.