şule

Şule Acar

Marmara Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümünü tamamlamıştır.  İstanbul Üniversitesi’nde “Kanser Hastası Olan ve Olmayan Ergenlerin Kendilik Algısı ve Öznel İyi Oluşlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” hakkında yazmış olduğu teziyle Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk Onkoloji Bölümünde ve Balıklı Rum Hastanesi’nde çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde Kenan Evren Anadolu Lisesi’nde ve 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde Kabataş Anadolu Lisesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışman olarak çalışmalarını yürütmüştür. 

Bilişsel Davranış Terapisi ve EMDR I. Düzey eğitimini tamamlamıştır. Performans Geliştirme ve Sınav Performansını Arttırma (PERGEL)  çalışmasına katılmıştır. Terminal Dönem Kanser Hastaları ve Aileleri ile Çalışmada Yas, Kanser Hastalarında Psikoterapi Uygulamaları, Kanserli Hasta ve ailesine Psikolojik Yaklaşım ve Sağaltım, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşım ve Kriz Müdahale Eğitimlerini tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Temel Drama Eğitimini tamamlamıştır. Gabriele STİEGLER tarafından gerçekleştirilen Rüya Psikodraması Çalıştayı'na katılmıştır. 

Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından gerçekleşen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama Eğitimine ve Psikanaliz Seminerlerine katılmıştır. 

CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi), Frostig Görsel Algı Testi, Bir İnsan Çiz, Denver II Gelişim gibi testleri uygulamaktadır. Yrd. Doç. Murat DOKUR tarafından verilen Aile ve Çift Terapisi Eğitimi'ne devam etmektedir.