ÇOCUK / ERGEN TESTLERİ

AYNA’da yetkili uzmanlarımız tarafından çocukların ve gençlerin bilişsel performansını değerlendirmek amacıyla;

  • CAS (Cognitive Assessment System)
  • WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV)
  • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği R) uygulanmaktadır.

Bütün değerlendirmeler uzmanın yönetiminde bireysel olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların amacı; bireyin bilişsel süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Süreç; ebeveynlerden çocuk hakkında alınan bilgiler ile başlar. Bir sonraki aşamada çocuğun katılımıyla uygulama gerçekleştirilir. Yapılan puanlamanın ardından aile bireyleri ile elde edilen sonuçlar paylaşılır. Çıkan sonuçlar doğrultusunda çocuğun ihtiyaçlarına yönelik bir program belirlenir.

YETİŞKİN TESTLERİ

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan envanterlerden biri olan MMPI sıkça tercih edilmektedir. Kişilik yapısını 10 farklı alt test yoluyla değerlendirmektedir. 

CHARACTERIX

Characterix bireylerin davranış kalıplarını, imkân ve potansiyellerini, olaylar karşısındaki davranış ve tutumlarını analiz ederek, kişilik tiplerini ortaya çıkarır. Dokuz mizaç modeli temel alınarak, kişinin potansiyellerini nasıl ve ne ölçüde kullandığı, doğal yetkinlikleri ve stres halinde sergiledikleri davranış kalıplarını ortaya koyar.

Formu Doldurun, Sizi Arayalım