yaprak-salman2

Yaprak Salman

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü onur derecesiyle bitirmiş ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Uzmanlık tez çalışmasını “Çocukluk Çağı İstismarı ve Ebeveynlerarası Şiddete Tanık Olmanın Psikolojik Sıkıntı Aracılığıyla Flört Şiddeti Üzerindeki Rolü” üzerine yapmıştır.

 

Lisans eğitimi sırasında Davranış Bilimleri Enstitüsü, Özel Fransız Lape Hastanesi, Umut Sokak Çocukları Derneği’nde gönüllü stajlar yapmıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında Yedikule Surp Pırgıç Ermeni Hastanesi’nde çalışmıştır. Ardından Yedikule Psikiyatri, Leap Çalışan Destek Programı ve Davranış Bilimleri Entitüsü’nde Psikoterapist olarak çalışmıştır. Eğitim koordinatörlüğü yaptığı dönemde kurumsal firmalara stresle başa çıkmak, zaman yönetimi, ikili ilişkilerde etkili iletişim, kaygı ve kaygı ile başetmek, çalışan anne baba olmak, çocuklarda sınır koymak, travma ve travma sonrası stres faktörleri konularında eğitimler vermiştir. 

Türk Psikologlar Derneği’nden Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi (MMPI), Kadir Özer’den Rorschach (Exner) Testi, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR I. ve II. düzey eğitimlerini almış ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Avrupa akredite EMDR terapistidir. Deneyimsel oyun terapisi eğitimi, Ümran Korkmaz’dan Çocuk ve Ergenlerde EMDR I.Düzey, EMDR ve İyileştiren Hikaye Eğitimini almıştır. Doc. Dr. Hanna Nita Scherler tarafından verilen “Bir Vaka Yedi Terapötik Bakış Açısı” eğitimini tamamlamıştır. Bütüncül bir terapi anlayışına sahip olan Yaprak Salman, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak klinik çalışmalarında Psikodinamik Terapi ve EMDR Terapisini kullanmaktadır. Özellikle çalıştığı konular arasında depresyon, travma, kayıp ve yas, anksiyete bozuklukları (panik atak, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk), öfke kontrolü, migren, fibromiyalji ve ilişki sorunları bulunmaktadır.

 

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir.