Zeynep Sezgin

Zeynep Sezgin

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Fransız Lape Hastanesi ve Davranış Bilimleri Enstitüsü kurumlarında stajlarını tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Çocuk-Ergen alt dalında tez aşamasındadır. Üniversitenin psikolojik danışmanlık merkezinde çocuklarla, ergenlerle ve aileleriyle uzun dönemli psikoterapi çalışmalarını ve ebeveynlerle grup çalışmalarını sürdürmektedir.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın “Duygulu Maskeler” etkinliğini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji departmanında gönüllü olarak sürdürmüştür. Bu süre zarfında süpervizyon çalışmalarına devam etmiştir.  Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırma Laboratuvarı’nın yürüttüğü "Güvenli Çember Ebeveynlik Eğitim Programı ile Anne-Çocuk Arasındaki Bağlanma İlişkisinin Güçlendirilmesi” projesinde anne-çocuk ev gözlemleri yapmış ve kodlama sürecinde görev almıştır. PSİ Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi kapsamında asistan psikolog olarak ihtiyacı olan çocuk gruplarına eğitim odaklı ev servisi hizmetleri vermiştir.

WISC-4 testini uygulamaktadır. İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapisi Derneği’nde formasyon eğitimine devam etmektedir.