Zeynep Yetkin

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini ve “Romantik İlişki Bitimi Sonrası, İlişki Özelliklerinin, Aile İşleyiş Biçimi Ve Algılanan Sosyal Desteğin Psikolojik Stres Üzerindeki Rolü” hakkında yazmış olduğu teziyle Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi , EMDR Terapisi I. ve II. Düzey Eğitimi ve Çocuklar ve Ergenlerle EMDR I. Düzey eğitimini tamamlamıştır.

Tohum Otizm Vakfı’nda yürütülen ‘Bilmek Anlamaktır’ projesinde gönüllü olarak çalışırken bir yandan da Bahçeşehir Koleji Rehberlik servisi tarafından yürütülen N.A.R. projesi kapsamında öz denetim konusunda desteğe ihtiyacı olan çocuklarla yapılan grup çalışmalarının yürütülmesinde aktif rol almıştır. Uzmanlık eğitimi boyunca Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde kalan hastalarla bireysel ve grup görüşmeleri yürütmüş, bilimsel çalışmalara destek vermiştir. Psikiyatri polikliniğinden yönlendirilen hastalarla bireysel terapi seansları yürütmüştür.

2015 yılından itibaren AYNA Eğitim Ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde çocuk, ergen ve genç yetişkinlerle çalışmaktadır. Çocuk ve ergenlerle okul ve öğrenme sorunları, duygusal sıkıntılar, davranış problemleri ve sınav kaygısı gibi alanlarında çalışmaktadır. Yetişkinlerle; ilişki ve iletişim, duygusal zorluklar, kaygı alanlarında çalışmaktadır.

WISC-IV, WISC-R, CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi), Frostig Görsel Algı Testi ve Bir İnsan Çiz testlerini uygulamaktadır. Yrd. Doç. Murat DOKUR tarafından verilen Aile ve Çift Terapisi Eğitimi'nin 3 yılına devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.