Nasıl Çalışıyoruz?

AYNA’yı aradığınızda Emel Hanım’ın sesini duyacaksınız. Size başvuru nedeninizle ilgili bazı sorular soracaklardır. Bu sorular sizi doğru uzmanla buluşturmak için oluşturulmuştur. Uzmanlarımızın çalışma alanları yaş grubuna göre farklılık gösterir. Cevaplarınıza göre düzenlenen bilgi formu değerlendirilerek en kısa sürede (aynı gün veya ertesi gün) randevunuz verilecektir.

Terapi Uygulamaları

Ayna’da uzmanlarımız çocuk, yetişkin, aile ve çiftler ile bireysel olarak terapi uygulamaları yapmaktadır. Bireyin kendini tanıması ve keşfetmesine olanak sağlar. Bireyler, hayatta zorlandıkları konular hakkında yeni beceriler kazanır.

AYNA’DA Bireysel / Çift Randevuları

Yetişkinlerle Çalışırken: İlk görüşmelerde, sorunun tanımlanmasına, ihtiyaçlara ve beklentilere odaklanılır. Görüşme sıklığı ve çalışma kuralları belirlenir. Uzman gerekli gördüğü durumlarda (tanımlanan sorun kendi uzmanlık alanı dışında kalıyorsa) danışanı başka bir uzmana yönlendirebilir. Eğer danışanın medikal destek alması gerekiyorsa uzman bir psikiyatriste yönlendirir. Psikiyatrist ile işbirliği halinde çalışmayı tercih eder ve danışan ile birlikte çalışma koşullarını yeniden düzenler.

AYNA’DA Çocuk / Ergen Randevuları

İlk görüşme uzmanlarımızın çalışma yaklaşımına göre iki farklı şekilde yapılabilir. İlk yöntemde görüşme önce çocuk olmaksızın Anne-Baba ile birlikte yapılır, ebeveynlerden birinin herhangi bir nedenle gelemediği durumlarda ilk görüşme tek ebeveynle gerçekleştirilir, diğer ebeveyn ile de ayrı görüşme yapılması önerilir. İlk görüşmede çocuk ile ilgili ayrıntılı bilgi alınarak sorun yeniden tanımlanır ve ebeveynlerin beklentileri belirlenir. İkinci yöntemde ise ilk görüşmeye Çocuk, Anne, Baba birlikte alınır, sorunun tanımı yapılır ve beklentiler belirlenir. Sonraki 3 veya 4 görüşme sadece çocukla yapılır. Çocukla yapılan çalışmalar tamamlandığında sıra aile görüşmesine gelir.

Bizimle Şimdi İletişime Geçin

Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi Uzmanlarımızdan Randevu Alın

Test Uygulamaları

Ayna’da uzmanlarımız akreditasyonları bulunan testleri, çocuk, ergen ve yetişkin gruplarında bireysel olarak uygulamakta, değerlendirme ve raporlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

CAS (Cognitive Assessment System)

Çocuk – Ergen grubunda uygulanmaktadır. Değerlendirme uzmanın yönetiminde bireysel olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın amacı; bireyin bilişsel süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV)

Çocuk – Ergen grubunda uygulanmaktadır. Süreç; ebeveynlerden çocuk hakkında alınan bilgiler ile başlar. Bir sonraki aşamada çocuğun katılımıyla uygulama gerçekleştirilir.

WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği R)

Çocuk – Ergen grubunda uygulanmaktadır. Süreç; ebeveynlerden çocuk hakkında alınan bilgiler ile başlar. Bir sonraki aşamada çocuğun katılımıyla uygulama gerçekleştirilir.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Yetişkin grubunda uygulanmaktadır. Kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan envanterlerden biri MMPI uygulamasıdır. Kişilik yapısını 10 farklı alt test yoluyla değerlendirmektedir.

CHARACTERIX

Yetişkin grubunda uygulanmaktadır. Characterix bireylerin davranış kalıplarını ve potansiyellerini, olaylar karşısındaki davranış ve tutumlarını analiz ederek, kişilik tiplerini ortaya çıkarır.

Gelişimsel Takip

Çocukların fiziksel gelişimleri hep titizlikle takip edilir. Boyu, kilosu gibi özellikleri doktorlar ve anne babaların dikkat ettiği fiziksel gelişimin parçalarıdır. Tıpkı fiziksel gelişimleri gibi çocukların psikolojik, duygusal ve sosyal gelişimleri de önemlidir. Aylar geçtikçe attıkları adımlar, kendi başlarına yemek yiyebilmeleri, annelerinin olmadığı bir ortamda ne kadar süre sakin kalabildikleri gibi bir sürü beceri onların gelişimleri hakkında önemli bilgiler verir. Doğdukları andan itibaren yapılabilecek gelişimsel takip 6 yaşa kadar çocukların belli aralıklarla bir uzman tarafından değerlendirilmesini kapsar.

Gelişimsel takip sayesinde okul öncesi dönemde çocukların yaşlarından beklenen becerileri geliştirmedikleri alanlar varsa, bunlar tanımlanır. Böylece okul hayatı etkilenmeden zorluk yaşanan alanın desteklenmesi sağlanır. Bu beceriler emekleme, yürüme, zıplama gibi kaba motor; kalem tutma, makas kullanma gibi ince motor becerileri kapsar.

Gelişimsel takiple ayrıca çocuğun oyunları ve uygulanan bazı testlerden elde edinilen bilgiler doğrultusunda psikolojik gelişimi de takip edilebilir. Psikolojik ve sosyal gelişim çocuğun hem okul hayatında hem de çevresiyle etkileşimde önemli rol oynar. Bu sürecin takibi ve ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesi çocuğun sağlıklı ilişkiler kurabilen bir yetişkin olabilmesinin yolunu açar.

Bir çocuğun gelişimsel takibi yapılırken uzmanlarımız önce aileyle görüşerek onlardan çocuklarının doğum öncesi ve sonrasındaki hikâyesini dinler ve güncel süreçler hakkında bilgi edinir. Sonrasında çocuğun yaşına bağlı olarak onunla bireysel ya da annesiyle birlikte 3 görüşme düzenler. Bu görüşmelerde oyun ve çeşitli testler yardımıyla çocuk hakkında bilgi edinir. Sonrasında yapacağı aile geribildirim görüşmesinde aileye çocukları hakkında bilgi verir. Ayrıca bu görüşmede evde yapabileceklerine yönelik öneriler verilerek çocuğun gelişimi desteklenir. Eğer desteklenmeye ihtiyacı olan alanları varsa terapi süreci başlatmayı ya da 6 – 12 ay arayla gelişiminin takip edilmesini önerir.

Çocuğum Okula Hazır mı?

Değişen eğitim sistemiyle beraber çocukları 5 yaşına giren aileler için karar vermeleri gereken bir durum ortaya çıkıyor; “Çocuğumuzu 1. sınıfa yazdıralım mı?” Çocuğu “isteğe bağlı” grupta yer alan aileler için bu soruya cevap vermek çok daha kolayken, bazı aileler çocuklarının okula ne kadar hazır olduğuna göre bu kararı vermeyi tercih ediyor.

İlköğretim, anasınıfından farklı olarak kuralların daha net olduğu, akademik beklentilerin başladığı, öğretmenlerin daha otoriter olduğu bir dönem. Bu nedenle bazı çocuklar için oyunu bırakmak, kurallara uymak, okuma yazma öğrenmek gibi akademik becerilere uyum sağlamak kolay olmayabiliyor. Bu durumun altında öğrenmeyle bağlantılı desteklenmesi gereken becerilerin yanı sıra, duygusal, sosyal ya da psikolojik sebepler de yatabiliyor.

Bir çocuğun akademik hayatıyla ilgili öngörülerde bulunabilmek için yönergeleri dikkatle dinlemesi, uygulaması, makas ya da kalem tutuşu, karşısında bir otorite varken kurallara uyum gösterebilmesi, yaşından beklenen beceri ve bilgilere (sayılar, renkler vs gibi) sahip olması gibi çeşitli alanlara dikkat edilmesi gerekir. Bütün bu becerileri ölçebilen çeşitli batarya ya da etkinliklerle çocuğun bilişsel potansiyeli gözlenir. Bu becerilerin yanı sıra bir çocuğun duygusal olarak okula hazır olması da oldukça önemlidir. Oyundan bir etkinliğe rahat geçmesi, oyunlarında çıkardığı temalar, terapistle kurduğu ilişki gibi birçok noktaya bakılarak psikolojik gelişimi de değerlendirilir.

Böyle bir değerlendirme yapılırken uzmanlarımız önce aileyle görüşerek onlardan çocuklarının doğum öncesi ve sonrasındaki hikâyesini dinler ve güncel süreçler hakkında bilgi edinir. Sonrasında çocukla bireysel 3 görüşme düzenler. Bu görüşmelerde oyun ve çeşitli testler yardımıyla çocuk hakkında bilgi edinir.

Sonrasında yapacağı aile geribildirim görüşmesinde aileye çocukları hakkında bilgi verir.Bu görüşmede çocuğun güçlü ve zorlandığı alanlar aile ile paylaşılır ve desteklemeye yönelik önerilerde bulunulur. İhtiyaca göre bir uzmanla çalışılması önerilir.

WISC-R / WISC-IV / CAS SÜRECİ

AYNA’da yetkili uzmanlarımız tarafından çocukların ve gençlerin bilişsel performansını değerlendirmek amacıyla;

-CAS (Cognitive Assessment System)
-WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV)
-WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği R) uygulanmaktadır. Bütün değerlendirmeler uzmanın yönetiminde bireysel olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların amacı; bireyin bilişsel süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Süreç, ebeveynlerden çocuk hakkında alınan bilgiler ile başlar. Bir sonraki aşamada çocuğun katılımıyla uygulama gerçekleştirilir. Yapılan puanlamanın ardından aile bireyleri ile elde edilen sonuçlar paylaşılır. Çıkan sonuçlar doğrultusunda çocuğun ihtiyaçlarına yönelik bir program belirlenir.

Funda Tekelioğlu

Emel Yazıcıoğlu

Zehra Birbiri

Ece Özdiker

Yaprak Salman

Zeynep Sezgin

Nurşah Memiş Akdoğan

Ceren Yüksel Dışpınar

Şule Acar

Murat Kaytancı

Ceyda Yanar

Zeynep Yetkin

Ayşegül Önk Eray

AYNA’DA Bireysel / Çift Randevuları

AYNA’DA Çocuk / Ergen Randevuları

BEBEKLİK DÖNEMİ

ÇOCUKLUK DÖNEMİ

ERGENLİK DÖNEMİ

GENÇ YETİŞKİNLİK

YAŞLILIK DÖNEMİ

PERGEL-PERFORMANS GELİŞTİRME PROGRAMI

ÖĞRENCİ KARİYER DANIŞMANLIĞI ALANLARI

YETİŞKİN KARİYER DANIŞMANLIĞI

GELECEĞİNİ PLANLA GRUP ÇALIŞMASI

Krizleri Yönetin, Güçlenin

Çalışanlarınızı daha iyi tanıyın

Çalışanlarınızı daha iyi tanıyın

Krizleri Yönetin, Güçlenin

Çatışma ve Problemleri Çözme performansınızı arttırın

Doğru Dinleme, doğru anlama, doğru ifade etme

IQ mu EQ mu?

Yönetici Adayları Daha Başarılı

Mutlu Çalışanlar

Zorbalar, kurbanlar.. Peki ya şahit olanlar?

Çocuklara dair her şey

Başa çıkma kaynakları içimizde

EMDR TERAPİSİ

Eğitim ve Çalışma Grubu

BİREYSEL GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

KRİZE MÜDAHALE EĞİTİMİ

GRUP YÖNETİMİ EĞİTİMİ

DİKKAT VE ÖĞRENME “UZMAN EĞİTİMİ”

SİSTEMİK MÜDAHALELER EĞİTİMİ

Kurumlarda Zorbalık

Menekşe Onbaşı